ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT


Ilma-vesilämpöpumput keskuslämmitykseen

Omakotitalojen keskuslämmitykseen tarkoitetut ilma-vesilämpöpumput koostuvat poikkeuksellisesti vain kahdesta mallista. Nykyaikaisella invertteritekniikalla pystytään säätämään tarvittavaa tehoa portaattomasti, jolloin yksi laite sopii suurelle osalle käyttäjistä ja saavutetaan paras hyötysuhde lämmityskäytössä.

Pohjoisen olosuhteissa ei kannata säästää komponenteissa. Siksi kaikki Mitsubishi Heavy industries -ilma- ja ilma-vesilämpöpumput on varustettu elektronisella paisuntaventtiilillä. Elektroninen paisuntaventtiili säätää kylmäprosessin toimintaa ja on siksi yksi tärkeimmistä komponenteista korkean hyötysuhteen aikaansaamiseksi.Poikkeuksellista energiansäästötekniikkaa


Hyrdolution ilma-vesilämpöpumpuissa on poikkeuksellisen monipuolinen automatiikka. Pelkän ulkolämpötilan tarkkailu aiheuttaa sen, että nopeissa lämpötilan muutoksissa ei tavanomainen säätöautomatiikka pysy mukana. Hydrolution ilma-vesilämpöpumppu tarkkailee ulkolämpötilan ja menevän veden lämpötilan lisäksi myös palaavan veden lämpötilaa. Kiinteistöä lämmitetään vain sen verran, kun on tarpeen. Mikäli kiinteistöön ei mene energiaa, ei sitä myöskään lämmitetä.

Laitteessa on myös säädettävä ajastin, jolla voidaan kätevästi muuttaa lämmitystarvetta tilapäisesti haluttuun suuntaan.

Energiaa säästävät ominaisuudet

  • Lämmityksen katkaisu - Kesäaikana, kun ulkolämpötila nousee asetettua arvoa korkeammaksi, lopetetaan talon lämmitys ja siirrytään tekemään vain käyttövettä.
  • Maksimivirran rajoitus - Hydrolution -mallit on varustettu virtasensorilla, joka tarkkailee kiinteistön maksimivirtaa ja estää pääsulakkeiden palamisen äärimmäisissä kuormituksissa.
  • Syklittäinen kuumennus - Energian säästämiseksi käyttövesi lämmitetään maksimilämpötilaan vain 30 päivän välein tai erikseen asetettaessa.

Perusteellisesti talvivarusteltu

Kaikki Hyrolution -mallit on suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin. Ulkoyksikön kompressori on lämpöeristetty ja varustettu pohjavastuksella, joka lämmittää kompressoriöljyn ennen käynnistystä.

Monissa lämmityskäyttöön tarkoitetuissa ilmalämpöpumpuissa on ongelmana ulkoyksikön jäätyminen. Mitsubishi Heavy Industries -lämpöpumpuissa jäätymisongelmaa ei ole. Ulkoyksikkö tarkkailee ulkolämpötilaa ja sulattaa itsensä säännöllisesti. Pohjavastus estää jään muodostumisen ulkoyksikön sisälle. Lisäksi sulamisveden keräyskouru ja poistoputkisto on varusteltu saatto-lämmityksellä, jotta yksikään kohta ei pääse jäätymään ja sulamisvedet saadaan johdettua hallitusti pois ulkoyksiköltä.


Vain Kaksi Mallia Lähes Kaikkiin Omakotitaloihin


Alle 300 m2 omakotitaloihin tarkoitettu Mitsubishi Heavy Industries Hyrdolution HMA100 (sisäyksikkö) ja FDCW100 Ulkoyksikkö.

Sisäyksikön yläosaan sijoitettu lämmönvaihdin ja varaajan sisällä oleva käyttövesikierukka mahdollistavat sisäyksikön pienen koon. Pohjan pinta-ala on vain 600 x 650 mm. Pienestä koosta huolimatta Hyrdolution HMA100 -sisäyksikkö sisältää luokkansa suurimpiin kuuluvan varaajan (270 l). Suuren varaajan ansionsta ei tavalliseen omakotitaloon tarvita lisävaraajaa.