JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN KUNTOTARKASTUKSET


Hyvin toimiva jätevesijärjestelmä on suomalaisen kodin asumisen laatuun liittyvä tekijä, josta ei kannata tinkiä. Parhaimmillaan sen olemassaoloa ei edes huomaa, mutta järjestelmän rikkoutuessa kiinteistölle ja sen asukkaille aiheutuu huomattavia kustannuksia. Pahimmillaan kiinteistön arvo saattaa laskea jätevesivahingon seurauksena. Siksi  oman jätevesijärjestelmän kunnosta kannattaa pitää huolta. Ennakointi on ehdottomasti paras tapa välttää ikävyydet. 

Suomessa on merkittävä osa on vanhempaa, 60-90 -luvuilla rakennettua talokantaa. Erityisesti tämän ikäluokan taloista löytyy viallisia  jätevesipumppaamoita ja sähköjärjestelmiä. Toisaalta on myös uudempia taloja, joissa jätevesijärjestelmä on teetetty halvimmalla mahdollisella urakoitsijalla. Ikävä kyllä laatua ei saa halvalla ja se monesti näkyy ulospäin näennäisen toimivana järjestelmänä, jossa käytetyt komponentit ovat kuitenkin huonolaatuisia. Joissakin tapauksissa asennuksessa on selviä virheitä erityisesti sähköissä. Komponentit ovat huonosti kosteuseristettyjä, tai ne on asennnettu paikkoihin, joihin ne eivät kuulu.


MIKÄ ON JÄTEVESIPUMPPAAMON KUNTOTARKASTUS? 


Jätevesikaivon kuntokartoitus on PumppuTEKin palvelu, jossa asentaja vierailee etukäteen sovittuun aikaan kiinteistössä paikan päällä ottamassa valokuvia jätevesipumppaamon kunnosta. Valokuvat otetaan pumpusta, sähköjärjestelmistä ja liitännöistä. Valokuvien pohjalta tekninen asiantuntija määrittää, onko kiinteistön jätevesijärjestelmä asennettu oikein, onko siinä vioittumiselle alttiita liitäntöjä tai muita riskejä. Laaditun arvion pohjalta asukkaan kanssa ollaan yhteydessä, ja kerrotaan arvio järjestelmän kunnosta. Mikäli järjestelmässä on toiminnan kannalta olennaisia puutteita tai asennusvirheitä, asukkaalle annetaan perinpohjaisempi selvitys, mitä asialle voidaan tehdä. 

MIKSI PUMPPUTEK TARJOAA JÄTEVESIPUMPPAAMON KUNTOTARKASTUKSEN?

Valitettavan usein PumppuTEKiin soitetaan kun on jo liian myöhäistä. Vahinko on jo tapahtunut, pumppu ei enää toimi tai huonosti tehty asennus on aiheuttanut sähkövian. Joissakin tapauksissa asukas on jo jonkun aikaa tiennyt, että jätevesijärjestelmässä on jotain vialla. Ikävä kyllä siinä vaiheessa kun vahinko tapahtuu, sen korjaus- ja uusimiskustannukset nousevat korkeammalle kuin mitä korjaus olisi maksanut ennen vahingon tapahtumista. Jätevesipumppaamon kuntotarkastus on kätevä keino selvittää missä kunnossa oma pumppaamo on, ja miltä sen tulevaisuus näyttää.

VARAA AIKA KUNTOTARKASTUKSEEN

Helpoin tapa saada aika kuntotarkastukseen on olla yhteydessä meihin yhteydenottokaavakkeen kautta.  Vastaamme usein jo saman päivän aikana, ja aika saadaan sovittua jo seuraavalle viikolle.