ÖLJYLAMMITYKSEN UUSIMINEN


Öljylämmitysjärjestelmä ei ole nykyään taloudellisesti järkevä vaihtoehto, sillä halpa aloituskustannus häviää nopeasti nousevan öljynhinnan takia.


Öljyalan keskusjärjestön mukaan:


"Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 88 miljoonasta barrelista päivässä lähes 100 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2035.

Suomessa kevyen polttoöljyn polttoainevero oli pitkään yleiseurooppalaisella keskitasolla. Maista, joissa on suuri lämmitystarve, vain Ruotsissa on ollut muista merkittävästi poikkeava, erittäin korkea, lähes rangaistusluontoinen verokanta kotitalouksien lämmitysöljylle. Vuoden 2011 alun veronkoro-tuksen jälkeen Suomi on Ruotsin jälkeen toisella sijalla Euroopan kovimmin lämmitysöljyä verott-tavien maiden joukossa."Jatkuvasti kasvava kysyntä ja kiristyvä verotus tarkoittaa Öljyn hinnan kasvua myös tulevaisuudessa.


Öljylämmityksen uusiminen tai korjaus


Kun öljypannu on suhteellisen uusi, voidaan rinnallekytkemällä silti saavuttaa merkittäviä etuja. Ilma-vesilämpöpumppu käyttää öljylämmitystä vain lämmityshuippujen tasaamiseen.

Tällöin kaikki lämmitysautomatiikan hyödyt saadaan esille. Huonona puolena on, että suurin osa öljylämmityksen haitoista säilyy.

  • Öljysäiliö vaatii samat huolto- ja tarkistustoimenpiteet kuin aikaisemminkin.
  • Öljypoltin pitää huoltaa ja säätää säännöllisesti.
  • Hormi vaatii edelleenkin säännöllisen nuohouksen, vaikkei olisikaan enää merkittävästi käytössä.
  • Mikäli säiliöt eivät ole maan alla, niin säiliöt vievät merkittävästi hyödyllistä tilaa talosta.

Säännösten mukaan tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin ja ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.


Vanhan öljylämmityksen uusiminen


Kun öljy- tai puupannu on tullut tiensä päähän, niin ainoana vaihtoehtona on purkaa vanha öljy- tai puulämmitys . Suurin hyöty modernista lämpöpumpputeknologiasta saadaan poistamalla vanha öljylämmitys.