MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LÄMPÖPUMPUT EDUSTAVAT TEKNIIKAN TERÄVINTÄ KÄRKEA
Pienempi koko ja korkeampi tehokkuus


Ottamalla käyttöön DC kaksoisrotaatiokompressori, lämpöpumpun koko on onnistuttu pienentämään samalla, kun tehokkuus on kasvanut. Virran vektoriohjauksen avulla on puolestaan käynnistysvirtaa ja kompressorin värinää saatu pienennettyä.


Tehokkaammat lämmönvaihtimet


Uudelleen suunnitellulla säleiköllä on parannettu ulkoyksikön ilmanvirtausta. Pintakäsittely puolestaan pitää säleikön pinnat paremmin sulana myös pakkasilla. Vaikka kennosto on tiiviimpi, niin korkeatehoinen tuulettimen moottori on nostanut virtaavan ilman määrää ja siten parantanut toimintaa myös käyttölämpötilojen ääripäissä. 

1.Tasavirtamoottori kuluttaa 60% vähemmän energiaa, kuin aikaisemmat mallit

2. Lämmönvaihtimen putkiston reitti on optimoitu toimimaan tehokkaammin          lämmityksessä ja jäähdytyksessä

3. Huippulaadukas paisuntaventtiili ja matalapaineanturi takaa paremman                toiminnan nopeasti muuttuvilla säillä ja rankoissa olosuhteissa

4. Huipputehokas kylmäainepiiri

5.  Uudelleen kehitetty korkean hyötysuhteen tasavirtakompressori

Parempi ulkoyksikkö